Đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong trường học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhất là ở trường học.

Để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho giáo viên, học sinh, Trường mầm Non Hoa Mai tập trung thực hiện nghiêm, quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan; không chủ quan, lơ là mất cảnh giác nhưng cũng không hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh, lúng túng khi xuất hiện các ca nhiễm trong cơ quan, đơn vị.

Cô giáo Trường Mầm Non Hoa Mai đang đo thân nhiệt cho các em học sinh trước khi vào lớp.

              Cô giáo Trường Mầm Non Hoa Mai đang sát khuẩn tay cho các em học sinh trước khi vào lớp.

Trường Mầm Non Hoa Mai chủ động phối hợp với chính quyền, y tế địa phương tham mưu và phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn trường học, nhất là khi trường học có ca bệnh Covid-19,  vệ sinh khử khuẩn trường, lớp; đánh giá đúng mức độ an toàn, để không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường, hạn chế việc cho học sinh nghỉ học không đúng quy định, nhất là những học sinh trở về từ tỉnh/thành phố khác.

Mỗi phụ huynh khi đưa, đón con đều chỉ đứng ở phía ngoài mà không đi vào khuôn viên trường học. Các hoạt động của học sinh ở lớp nào được khuyến khích diễn ra ngay tại lớp đó.

Phụ huynh khi đưa, đón con đều chỉ đứng ở phía ngoài mà không đi vào khuôn viên trường học.

Trường Mầm Non Hoa Mai luôn  nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, tổ an toàn Covid-19 trong cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác với dịch Covid-19, thực hiện nghiêm thông điệp “5K”, hạn chế tình trạng tập trung đông người.

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        Mỹ Khánh