Hội nghị CB, VC, Người lao động năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

🍀🍀🍀Ngày 10/10/2023 trường mầm non Hoa Mai tổ chức Hội nghị CB, VC, Người lao động năm học 2023-2024. hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, đồng thời nghiêm túc rút ra những hạn chế, tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Trong buổi Hội nghị đã phát huy quyền làm chủ của cá nhân và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi viên chức người lao động và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.☀️☀️☀️
🌻🌻Hội nghị đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, và thành công tốt đẹp. Tập thể sư phạm trường mầm non Hoa Mai quyết tâm thuwvj hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 👍👍👍./.🌞🌞🌞