Sinh hoạt cuyên môn theo nghiên cứu bài học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng trẻ và tình hình thực tế từng tổ chuyên môn. Nâng cao chất lượng giảng dạy các chuyên đề được phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện trong năm; Nhà trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học 2 lần/tháng tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học thông qua việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ khi dự giờ và đảm bảo cho tất cả trẻ có cơ hội tham gia thực sự vào quá trình học tập. Giáo viên quan tâm đến khả năng học tập của từng trẻ, đặc biệt những trẻ khó khăn về học.

l