Hội thi thi làm và khai thác đồ dùng, đồ chơi sáng tạo cấp trường năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-MNHM ngày 21/11/2023 của trường mầm non Hoa Mai về kế hoạch tổ chức Hội thi làm và khai thác đồ dùng, đồ chơi sáng tạo cấp trường năm học 2023-2024.

Ngày 23/12/2023 trường mầm non Hoa Mai tổ chức Hội thi làm và khai thác đồ dùng, đồ chơi sáng tạo cấp trường năm học 2023-2024. Tham gia hội thi có 11 giáo viên với 11 bộ đồ dùng tổng hợp.

Hội thi nhằm nâng cao chất lượng dạy học, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực sử dụng đồ dùng dạy học và đặc biệt là đẩy mạnh phong trào làm và sử dụng đồ dùng dạy học tự làm góp phần trang bị thêm đồ dùng dạy học hiện đang còn thiếu tại các lớp trong nhà trường. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi, trong đơn vị. Tăng cường đồ dùng, đồ chơi phù hợp thực tiễn giáo dục dạy học của đơn vị. Khuyến khích giáo viên trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo trong phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi. Tạo điều kiện cho giáo viên, các tổ chuyên môn có cơ hội trải nghiệm, giao lưu học hỏi kinh nghiệm cách thức sử dụng hiệu quả làm đồ dùng, đồ chơi. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo.

Tin, ảnh: Thanh Vân