Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
17/KH-MNHM 01/09/2023 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện Ba công khai năm học 2023-2024
26a/KH-MNHM 14/09/2022 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện 3 công khai nam học 2022-2023